“А”дан “з”ге чейинки курулуш – геодезиялык

Эгерде сиз макалды эстесеңиз, анда күчтүү жыныстын ар бир өкүлү өз жашоосунда сөзсүз түрдө бала төрөп, тарбиялап, бак-дарак отургузуп, үй-бүлөсү үчүн үй куруп бериши керек. Бирок, эгерде биринчи эки учур жер шарынын калкынын басымдуу бөлүгү үчүн кандайдыр бир өзгөчө көйгөйлөрдү жаратпаса, анда акыркысы анчалык деле жөнөкөй эмес. Анткени, имарат куруу үчүн бир гана каалоо аздык кылат. Курулуш тармагында жана ага жакын илимдер боюнча, атап айтканда, геодезия боюнча билимдердин чоң запасы болушу зарыл.

Түшүнүктөр жана терминология

геодезиялык белгилөө иштери

Курулушка даярдоонун маанилүү этаптарынын бири геодезиялык белгилөө иштери болуп саналат. Аларды ишке ашыруу үчүн негизги долбоордун атайын чиймелери түзүлөт. Мындай иштердин максаты курулуш конструкциясынын негизги пункттарынын пландуу жана бийик тоолуу жерлерин жерге бекитүү болуп саналат. Жумуштун аткарылышынын кылдаттыгы түздөн-түз жерге, бардык керектүү бурчтардын, аралыктардын жана уруксат берилген ашыкчалардын "мүнөзүнө" кийинкиге калтырууда.

Геодезиялык белгилөө иштери үч этапта жүргүзүлөт, эгерде күтүлбөгөн катмарлар жок болсо:

 • биринчи этапта курулуп жаткан конструкциянын негизги октору алынып, бекитилет;
 • майда-чүйдөсүнө чейин бузулуу жүргүзүлөт - келечектеги структуранын кээ бир курулуш элементтеринин өзүнчө огу чыгарылып, бекитилет;
 • геодезиялык белгилөө иштери андан аркы иштер үчүн зарыл болгон технологиялык жабдууларды орнотуу үчүн окторду бөлүү менен аяктайт.

Аткаруу ыкмалары

Туура бузулуу үчүн бир катар факторлорду эске алуу керек. Курулуп жаткан объекттин геометриялык параметрлери, геодезиялык тармакты түзгөн пункттардын жайгашуусу, өлчөө каражаттарынын түрлөрүнүн жана түрлөрүнүн болушу эске алынууга тийиш. Негизинен геодезиялык

геодезиялык иштерди аткаруу

белгилөө иштери төмөнкүдөй жолдор менен жүзөгө ашырылат:

 • полярдык жана тик бурчтуу координаталарды эсепке алуу;
 • тегиздөө, бурчтук жана сызыктуу серифтерди орнотуу;
 • аралаш типтеги серифтерди орнотуу - канат-бурчтуу, канат-сызыктуу ж.б.

Геодезиялык иштерди эң ​​жөнөкөй ишке ашыруу тик бурчтуу координаттарды эсепке алуунун жолу болуп эсептелет. Албетте, курулуш аянтчасында аны колдонуу үчүн, бул системаны куруу жана эсептөө үчүн курулуш балталары болушу керек. Алар долбоорду майда-чүйдөсүнө чейин бузууга жана негизги курулушта көптөгөн негизги нюанстарды эске алууга мүмкүндүк берет. Бузууну баштоодон мурун, атайын актыларды түзүү жана аларга сунушталган макет иштеринин чиймелерин жана схемаларын тиркөө керек экенин эстен чыгарбоо керек.

Курулушта геодезиялык иштерди колдонуу

курулуш үчүн геодезиялык иштер

Курулуш үчүн геодезиялык иштер негизги эрежелерге жана эрежелерге ылайык катуу жүргүзүлөт. Төмөнкү жоболор негизги катары каралышы мүмкүн:

 • курулуш процессинде бардык елчеелер жана эсеп-теелер мумкун болушунча так аткарылып, акчаны жана жабдууларды мумкун болушунча унемдееге тийиш. Геодезиялык белгилөө базасы тор түрүндө көрсөтүлүшү керек, анда негизги геодезиялык пункттар курулуш объектисинин реалдуу рельефтеги абалын көрсөтүүчү атайын белгилер менен бекитилет;
 • белгилөө иштерин жүргүзүүдө геонеттин рельефине жана башка курулуш объектилерине милдеттүү түрдө байланыштыруу керек;
 • бузулуу менен байланышкан бардык иштер пландар жана чиймелер боюнча так аткарылууга тийиш, бул учун курулуш аянтчасынын генеральный жана курулуш генеральный пландары негизге алынган.

Пландоо иштери курулуштун этаптарына ылайык, белгиленген мөөнөттө катуу жүргүзүлүшү керек.

Чалгындоо жана жерде GRO пункттарын камсыз кылуу. Минималдуу саны 3-4. Точкаларды бириктирип, торчо түзөт.  
Полигонометрия - сынык сызыктарды куруу.
Камералдык бөлүмдүн инженер-геодезиги геодезиялык изилдөөлөрдүн маалыматтарын иштеп чыгат.
Башка геодезиялык иштерди аткаруу үчүн пландаштырылган бийиктикти негиздөө да керек болушу мүмкүн.
Биздин инженерлер сиздин сайтка жана максатка ылайыктуу белгилерди тандап алышат. 
баштапкы чекиттердин абалындагы каталар;
Курулуштун сапаты макеттик базаны түзүүнүн сапатына да көз каранды, ошондуктан ГРС үчүн негизги талап тактык болуп саналат. Ага төмөнкүлөр таасир этет:
Триангуляция – үч бурчтуктарды бири-бирине жанаша куруу.

Геодезиялык борбор базасы: эмне керек

жер (иштелбеген жерге төшөлгөн);
Геодезиялык изилдөөнүн курулушу башка геодезиялык иштер сыяктуу эле техникалык тапшырманы алуудан башталат, мында заказчы баштапкы маалыматтарды жана талаптарды көрсөтөт. Подрядчы фундаментти куруунун планын түзөт. 
сүрөт тартуу;
геодезиялык приборду орнотуу;
GDO пункттары үчүн дагы бир маанилүү талап - туруктуулук. Белгилер курулуш мезгилинде техника да, аба ырайы да аларды белгиленген жерден жылдырбай тургандай кылып коюлушу керек. 
Изилдөөнү негиздөө пункттарын бекитүү үчүн эталондордун (белгилердин) бир нече түрлөрү бар: Иш
аяктагандан кийин кардар техникалык отчет алат, анда төмөнкүлөр камтылат:

упайлар гр

Иштердин комплекси:
геометриялык каталар;
оптикалык жана лазердик деңгээл;

Геодезиялык тармактарды куруунун эки негизги ыкмасы бар:
стационардык (ачык талаада);
изилдөөнүн негиздөө пункттарынын координаттарын жана бийиктиктерин эсептейбиз, каталогун түзөбүз;
дубал (эң туруктуу жана бышык белгилер); 
пикеттердин координаттарын жана бийиктиктерин эсептөө;
Кошумчалай кетсек, геодезиялык станоктордун базасын изилдөө актысы, пункттарды заказчыга же подрядчыга сактоого кабыл алуу жана өткөрүп берүү актысы, балталарды бузуу актысы түзүлөт. Геодезиялык штамптык базанын актысы объекттин аталышын жана дарегин, геодезиялык иштерди иштеп чыгуучунун, долбоорлоочунун, аткаруучунун маалыматтарын, жүргүзүлгөн иштер боюнча комиссиянын корутундусун, графикалык жана тексттик тиркемелерди камтыйт. Бул документтерсиз куруучу курулуш көзөмөлүнүн текшерүүсүнөн өтө албайт жана объектти пайдаланууга бере албайт.
топографиялык планын түзүү;
Участоктун иш жүзүндөгү чектерин аныктоо жана долбоордук объектилерди курулуш аянтчасына толук көлөмдө “өткөрүп берүү” үчүн геодезиялык чалгындоо керек. Эгерде бул туура эмес жасалса же такыр аткарылбаса, объекттин долбоорлоо сызыктары уруксат берилген чектерден чыгып кетиши ыктымал. Ошентип, мисалы, иштеп чыгуучуларга объект кызыл сызыктардын артына курулган же полдун плиталары дубалдар менен дал келбей калган. 
GRO2.png

Методдор жана жабдуулар

Геодезиялык борбордун базасын куруунун этаптары

тууралоо баракчалары;
GPS/ГЛОНАСС кабылдагычтары;
GDO пункттарынын планы;
ГДО пункттары (геодезиялык борбордун базасы) – объекттин жердеги абалын аныктоочу, жерге бекитилген баштапкы координацияланган чекиттердин жыйындысы. Туура белгиленген GDS пункттары минималдуу чыгымдар жана талап кылынган тактык менен курулушту камсыз кылат. 
UAV.
аргасыз борборлоштуруу пункттары (баалуу көрсөткүчтөр алыстан көрүнүп турат).
тышкы шарттар.
чагылдыруучу белгилер түрүндө (курган аймакта ГРСти бекитүүнүн эң ыңгайлуу жолу).
Геодезиялык борбордун базасын кабыл алуу курулуштун башталышына 10 күн калганда жүргүзүлөт (мөөнөт). ГДО пункттарын сезондук текшерүү жылына эки жолу – көбүнчө жазында жана күзүндө жүргүзүлүүгө тийиш.
Талаа өлчөөлөрү үчүн инженерлер төмөнкүлөрдү колдонушат:
координаттар барактары. 
техникалык отчетту түзүү.

Техникалык отчет жана геодезиялык чалгындоо актысы 

электрондук тахеометрлер;
GDO пункттары эки түрдүү болот:
сүрөттөр; 
GDO пункттарын коюу курулуш иштерине участокту даярдоо этабында ишке ашат. 

 

Эгерде сиз макалды эстесеңиз, анда күчтүү жыныстын ар бир өкүлү өз жашоосунда сөзсүз түрдө бала төрөп, тарбиялап, бак-дарак отургузуп, үй-бүлөсү үчүн үй куруп бериши керек. Бирок, эгерде биринчи эки учур жер шарынын калкынын басымдуу бөлүгү үчүн кандайдыр бир өзгөчө көйгөйлөрдү жаратпаса, анда акыркысы анчалык деле жөнөкөй эмес. Анткени, имарат куруу үчүн бир гана каалоо аздык кылат. Курулуш тармагында жана ага жакын илимдер боюнча, атап айтканда, геодезия боюнча билимдердин чоң запасы болушу зарыл.

Түшүнүктөр жана терминология

геодезиялык белгилөө иштериКурулушка даярдоонун маанилүү этаптарынын бири геодезиялык белгилөө иштери болуп саналат. Аларды ишке ашыруу үчүн негизги долбоордун атайын чиймелери түзүлөт. Мындай иштердин максаты курулуш конструкциясынын негизги пункттарынын пландуу жана бийик тоолуу жерлерин жерге бекитүү болуп саналат. Жумуштун аткарылышынын кылдаттыгы түздөн-түз жерге, бардык керектүү бурчтардын, аралыктардын жана уруксат берилген ашыкчалардын "мүнөзүнө" кийинкиге калтырууда.

Геодезиялык белгилөө иштери үч этапта жүргүзүлөт, эгерде күтүлбөгөн катмарлар жок болсо:

 • биринчи этапта курулуп жаткан конструкциянын негизги октору алынып, бекитилет;
 • майда-чүйдөсүнө чейин бузулуу жүргүзүлөт - келечектеги структуранын кээ бир курулуш элементтеринин өзүнчө огу чыгарылып, бекитилет;
 • геодезиялык белгилөө иштери андан аркы иштер үчүн зарыл болгон технологиялык жабдууларды орнотуу үчүн окторду бөлүү менен аяктайт.

Аткаруу ыкмалары

Туура бузулуу үчүн бир катар факторлорду эске алуу керек. Курулуп жаткан объекттин геометриялык параметрлери, геодезиялык тармакты түзгөн пункттардын жайгашуусу, өлчөө каражаттарынын түрлөрүнүн жана түрлөрүнүн болушу эске алынууга тийиш. Негизинен, геодезиялык
геодезиялык иштерди аткаруубелгилөө иштери төмөнкүдөй жолдор менен жүргүзүлөт:

 • полярдык жана тик бурчтуу координаталарды эсепке алуу;
 • тегиздөө, бурчтук жана сызыктуу серифтерди орнотуу;
 • аралаш типтеги серифтерди орнотуу - канат-бурчтуу, канат-сызыктуу ж.б.

Геодезиялык иштерди эң ​​жөнөкөй ишке ашыруу тик бурчтуу координаттарды эсепке алуунун жолу болуп эсептелет. Албетте, курулуш аянтчасында аны колдонуу үчүн, бул системаны куруу жана эсептөө үчүн курулуш балталары болушу керек. Алар долбоорду майда-чүйдөсүнө чейин бузууга жана негизги курулушта көптөгөн негизги нюанстарды эске алууга мүмкүндүк берет. Бузууну баштоодон мурун, атайын актыларды түзүү жана аларга сунушталган макет иштеринин чиймелерин жана схемаларын тиркөө керек экенин эстен чыгарбоо керек.

Курулушта геодезиялык иштерди колдонуу

курулуш үчүн геодезиялык иштерКурулуш үчүн геодезиялык иштер негизги эрежелерге жана эрежелерге ылайык катуу жүргүзүлөт. Төмөнкү жоболор негизги катары каралышы мүмкүн:

 • курулуш процессинде бардык елчеелер жана эсеп-теелер мумкун болушунча так аткарылып, акчаны жана жабдууларды мумкун болушунча унемдееге тийиш. Геодезиялык белгилөө базасы тор түрүндө көрсөтүлүшү керек, анда негизги геодезиялык пункттар курулуш объектисинин реалдуу рельефтеги абалын көрсөтүүчү атайын белгилер менен бекитилет;
 • белгилөө иштерин жүргүзүүдө геонеттин рельефине жана башка курулуш объектилерине милдеттүү түрдө байланыштыруу керек;
 • бузулуу менен байланышкан бардык иштер пландар жана чиймелер боюнча так аткарылууга тийиш, бул учун курулуш аянтчасынын генеральный жана курулуш генеральный пландары негизге алынган.

Пландоо иштери курулуштун этаптарына ылайык, белгиленген мөөнөттө катуу жүргүзүлүшү керек.


0 replies on ““А”дан “з”ге чейинки курулуш – геодезиялык”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *